Stichting De Vullerfonds voor Studiekosten

Het "De Vullerfonds" is in 1883 opgericht door dhr. J.A. de Vuller, voormalig burgemeester van Gorssel.

Het fonds heeft als doelstelling:

  1. Personen tegemoet komen in de kosten van hun studie aan een instelling van universitair, hoger- , middelbaar- of beroepsonderwijs;
  2. Het jaarlijks verstrekken van een aanmoedigingsprijs aan twee personen, bij voorkeur één man en één vrouw, ongeacht de leeftijd, die erg goed hebben gepresteerd op hun studiegebied.

 

Lees hier ons Jaarverslag 2022

 

 

 

Dhr. J.A. De Vuller

Voorwaarden

Zoals al is vermeld komen bij voorkeur voor een bijdrage in aanmerking degenen die wonen of geboren zijn in de gemeente Lochem of Zutphen. Verder moet, als de studie is afgerond, in principe het gedeelte dat als renteloze lening is gegeven terugbetaald worden. In overleg met het fonds valt daarover altijd een regeling te treffen.

Lees meer

Procedure

Jaarlijks omstreeks half juni wordt er in de regionale dagbladen in het werkgebied een advertentie gezet met daarin de oproep om aanvragen in te dienen bij het fonds. In deze advertentie wordt vermeld voor welke datum de aanvraag moet zijn ingediend. Voor de overige gegevens wordt in de advertentie verwezen naar de informatie op deze website.

Lees meer

Aanvragen

Als er een aanvraag wordt ingediend, moet dat gebeuren door middel van het aanvraagformulier dat u op deze website kunt downloaden. Als u voor het eerst een aanvraag indient moet u daarbij bewijzen voegen die op het aanvraagformulier zijn vermeld.

Lees meer

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in uw studiekosten?

 

Direct aanvragen