Aanvragen

Het De Vullerfonds kan personen tegemoet komen in de kosten van hun studie aan een instelling van universitair, hoger- , middelbaar- of beroepsonderwijs.

Deze doelstelling geldt bij voorkeur voor degenen die wonen of geboren zijn in de gemeente Lochem of Zutphen. Overigens is in de loop van de jaren dit criterium wat verruimd en komen ook mensen in aanmerking die geboren zijn of wonen in aangrenzende gemeenten. De hoogte van de tegemoetkoming wordt jaarlijks door het bestuur bepaald en wordt meestal in de vorm van een renteloze lening verstrekt.

Aanvraagformulier invullen