Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig juist is. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsite(s) en/of informatiebronnen. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd.

Het bestuur