De Vuller Prijs

Jaarlijks verstrekt het De Vullerfonds een aanmoedigingsprijs aan twee personen, bij voorkeur één man en één vrouw, ongeacht de leeftijd, die met betrekking tot de studie een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

De criteria hiervoor zijn:

  • Erg goed presteren;
  • Er moet een buitengewone inspanning geleverd zijn;
  • Het eigen belang overstijgend;
  • De leeftijd is niet van belang.

Dat betekent bijvoorbeeld dat er een aanmoedigingsprijs kan worden verstrekt aan iemand die op grond van een handicap of bijzondere omstandigheden een studie afrondt of een studie verricht. Het hoeft dus niet te gaan om die leerling of student die de hoogste cijfers haalt. Alle vormen van onderwijs zijn daarbij van toepassing. Bij voorkeur wordt de prijs toegekend aan personen die wonen, geboren zijn of een school bezoeken in de gemeenten Lochem of Zutphen.