Voorwaarden

Zoals al is vermeld komen bij voorkeur voor een bijdrage in aanmerking degenen die wonen of geboren zijn in de gemeente Lochem of Zutphen. Verder moet, als de studie is afgerond, in principe het gedeelte dat als renteloze lening is gegeven terugbetaald worden. In overleg met het fonds valt daarover altijd een regeling te treffen.

Uit de navolgende voorbeelden blijkt in welke situaties een bijdrage kan worden gegeven:

– Een man van 35 jaar vraagt of het fonds hem een tegemoetkoming kan geven voor de kosten van een studie aan het conservatorium. Omdat hij ouder is dan 27 jaar kan hij geen andere vergoeding krijgen voor de studie. Hij heeft verder geen andere diploma’s dan alleen van het middelbaar onderwijs. Het fonds geeft hem een tegemoetkoming.

– Een 35-jarige vrouw vraagt een tegemoetkoming van het fonds voor een studie kunstzinnige therapie. Dit is een erkende deeltijdopleiding. Betrokkene heeft verder geen andere diploma’s dan alleen het middelbaar onderwijs. Het fonds geeft haar een tegemoetkoming.

– Een vrouw die studeert aan de universiteit wil daarna nog aan dezelfde universiteit een vervolgstudie doen. Voor deze vervolgstudie ontvangt zij geen studiefinanciering meer. Zij vraagt bij het fonds een tegemoetkoming aan. Het fonds wijst de aanvraag af. Zij heeft een goede basisopleiding die voldoende moet worden geacht om in haar onderhoud te voorzien.

– Een vrouw woonachtig in Nijmegen en niet geboren in het werkgebied van het fonds doet een aanvraag. Deze wordt afgewezen, omdat er geen binding is met het werkgebied van het fonds.

– Een man afkomstig uit Hongarije en wonend in de gemeente Lochem vraagt een vergoeding aan voor een studie aan een kunstacademie. Hij komt niet in aanmerking voor een gewone studiebeurs. Het fonds geeft hem een tegemoetkoming.

– Een gehuwde vrouw vraagt een tegemoetkoming aan voor een deeltijdstudie muziekvakdocent. De aanvraag wordt afgewezen omdat zij en haar man samen een inkomen hebben waarmee zij in de kosten van het bestaan kunnen voorzien.