Aanvraagformulier

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgelijke staat

Bankrekening

E-mail adres

Relatie met het werkgebied van het fonds (zie voorwaarden)

De aanvraag betreft de studie voor

Opleidingsinstituut

Waarom kan geen reguliere beurs worden verkregen

Netto inkomen per maand

Gevraagd bedrag

Vooropleiding

Diploma's

Werkervaring

Kopie geboorte akte (zij die geboren zijn in de gemeente Lochem of Zutphen komen bij voorkeur in aanmerking).

Een deugdelijk bewijs dat u geschikt bent voor de studie waarvoor een toelage wordt gevraagd.

Een verklaring dat u niet in aanmerking komt voor een studiebeurs elders.