Over Ons

Het “De Vullerfonds” is in 1883 opgericht door dhr. J.A. de Vuller, voormalig burgemeester van Gorssel.

Het fonds heeft als doelstelling:

  1. Personen tegemoet komen in de kosten van hun studie aan een instelling van universitair, hoger- , middelbaar- of beroepsonderwijs;
  2. Het jaarlijks verstrekken van een aanmoedigingsprijs aan twee personen, bij voorkeur één man en één vrouw, ongeacht de leeftijd, die erg goed hebben gepresteerd op hun studiegebied.

Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit 5 leden. Over het algemeen vergaderen die één keer per jaar. Van de leden worden er drie benoemd door de gemeente Lochem en vier door de gemeente Zutphen. Het fonds wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris werkzaam bij de gemeente Lochem. De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

De heer F.J. Spekreijse, voorzitter
De heer P. Kraan, secretaris
Mevrouw drs. E.H. Willeumier-Noordhoff, penningmeester
Mevrouw H. Elzinga, lid.
De heer F. Berends, lid.

Ambtelijk secretaris is de heer O. Huizenga.